Ποια είναι η παραγωγική σας ικανότητα ανά έτος;

2022-10-17

Περίπου 5000.000 τεμάχια ετησίως.